info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Dominantieprofiel

Foto 4 galerij

Dominantietest
Bij “Het LeerFUndament” kan er ook een dominantietest worden afgenomen.
Door het afnemen van de Dominantie Test, krijg je een duidelijk beeld van de hand-, oog-, oor-, voet- en hersenhelftdominantie. Dus welke hand, oog, oor, voet en hersenhelft bij uw kind de voorkeur heeft. Is bij uw kind bijvoorbeeld de rechter hand de voorkeurshand, dan hoeft het niet automatisch zo te zijn dat het rechteroog, het rechteroor en de rechtervoet ook allemaal rechts de voorkeur hebben. Dat kan per individu heel erg verschillen.

Afname Dominantietest
Bij de afname van de dominantietest worden er allerhande opdrachten aan het kind gevraagd die het uit moet voeren, welke vervolgens worden gescoord.
De uitslagen van de test zullen vervolgens in een programma worden ingevoerd, waardoor er een dominantieprofiel uit rolt.

Waarom een dominantietest afnemen
Vanuit het dominantieprofiel kan er namelijk worden vastgesteld wat in het voordeel van het kind werkt en waar eventuele knelpunten liggen. Dit is erg handig voor de verdere begeleiding van uw kind.
“Het LeerFUNdament” kan dan wat sterk is, inzetten bij de begeleiding en wat zwak is verbeteren via doelgerichte oefeningen.

Wat kun je met een dominantieprofiel

 • de leerstijl bepalen ( hoe leert uw kind het beste)
 • bepalen welke oefeningen het best passen bij uw kind
 • bepalen welke materialen het best passen bij uw kind
 • de plek in de klas bepalen
 • bepalen welke omgevingsaanpassingen er gedaan moeten worden.

Het dominantieprofiel kan ingezet worden bij:

Dominantieprofiel
 • visuele verwerkingsproblemen
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • rekenproblemen
 • ruimtelijke ontwikkelingsproblemen
 • leesproblemen
 • spellingsproblemen
 • motorische onhandigheid
 • handschriftproblemen