info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Visuele screening en training

Visuele screening
Bij visuele screening gaan we kijken:

Visuele screening en training
  • hoe de ogen bewegen
  • hoe de ogen gericht worden en
  • hoe er met de ogen scherp gesteld wordt.


Dit wordt gedaan aan de hand van de test Visuele Screening, waarbij er diverse testjes met de ogen worden gedaan, zowel apart als met beide ogen samen.
Deze testen geven onder andere inzicht in het functioneren van de ogen op afstand en dichtbij. Hierdoor kan bekeken worden of de ogen goed met elkaar samenwerken. Het geeft daarnaast ook informatie over hoe de visuele informatieverwerking verloopt.Naast het testen van de ogen, zullen er ook een paar motorische testjes worden gedaan op het gebied van de lateralisatie.
Tevens kan het zijn dat er nog op reflexen wordt getest, omdat nog actieve of nog niet ontwikkelde reflexen ook van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de ogen/het zicht.

Visuele training:
Aan de hand van de uitslagen van de test Visuele screening zal er gekeken worden of er visuele training nodig is. Of dat er mogelijk eerst met de reflexen aan de slag moet worden gegaan, omdat onze hele ontwikkeling bij de reflexen begint.

Naast de oefeningen in de praktijk, zult u als ouder thuis ook met uw kind moeten oefenen.

Afwijkende uitslag test:
Mocht de uitslag van de test Visuele screening dusdanig afwijkend zijn, dan kan het zijn dat “Het LeerFUNdament” uw kind doorverwijst naar een functioneel optometrist voor nader onderzoek.
Na dit gedane onderzoek door de functioneel optometrist kan het zijn dat het “Het LeerFUNdament” de visuele training wel verder kan oppakken met uw kind, maar dat zal dan altijd in overleg met de functioneel optometrist gebeuren.

Achtergrondinformatie
Het leren begint bij de ogen.
Visuele problemen zijn belangrijke veroorzakers van leerproblemen.
Deze kunnen zich op de volgende manieren uiten:

  • Lezen gaat lastig
  • Problemen met begrijpend lezen
  • Rekenen gaat lastig omdat het ruimtelijk inzicht minder goed ontwikkeld is
  • Hardnekkig verwisselen van letters en cijfers
  • Problemen met schrijven
  • Concentratieproblemen
  • Lichamelijke problemen zoals hoofdpijn, buikpijn en houdingsproblemen
Dominantieprofiel

Elke leeftijd kent daarbij zijn eigen signalen.

Als de ogen niet goed samenwerken, kunnen er oogsamenwerkingsproblemen ontstaan die het verwerken van de informatie die via de ogen binnenkomt, sterk negatief kunnen beïnvloeden.
Heeft een kind moeite met scherpstellen, dan kan dit vermoeidheid veroorzaken bij het lezen, tegenzin in lezen oproepen en bijvoorbeeld hoofdpijn (voorhoofd) geven.