info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Lezen

Leesmatrix

Leesproblemen
Mocht uw kind leesproblemen hebben, ook daarvoor kunt u met uw kind bij “Het LeerFUNdament” terecht.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Leesmatrix. Dit is een leesmethode voor lees- en spellingproblemen.


Uitleg Leesmatrix
Bij deze methode wordt het lezen geleerd, zoals we praten, wat betekent dat woorden worden aangeleerd als geheel en daarna pas in delen. Bij de Leesmatrix is hiervoor gekozen, omdat bij jonge kinderen tot ongeveer het derde levensjaar de rechterhersenhelft het actiefst en het grootst is. En de rechterhersenhelft leert vanuit overzicht, vanuit het geheel.
Vanaf het derde levensjaar begint de linkerhersenhelft bij te trekken.
De ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft gaat in golven. Dan maakt de rechterhersenhelft een ontwikkeling door en dan weer de linker.
Als het goed is ontstaat er op den duur een balans tussen de linker- en rechterhersenhelft. Hoe beter deze balans is, des te beter een kind ook tot leren kan komen.

Voorwaarden Leesmatrix
Voordat er met de Leesmatrix wordt gestart, zal er bij uw kind eerst wel naar een aantal voorwaarden worden gekeken die van invloed kunnen zijn op het leesproces:

  • Visuele aspecten
  • Auditieve aspecten
  • Reflexen
  • Vormbesef


Visuele aspecten:
Als een kind oogsamenwerkingsproblemen heeft, dus bijvoorbeeld moeite heeft met scherpstellen of moeite heeft met het juist richten van de ogen, dan kan dit een oorzaak zijn van leesproblemen.

Auditieve aspecten:
Als een kind niet goed hoort, kan dit ook leiden tot leesproblemen.
Daarnaast is het bij het auditieve aspect ook van belang te kijken naar de auditieve verwerkingssnelheid. Is de auditieve verwerkingssnelheid bij een kind laag, met andere woorden heeft een kind meer tijd nodig om te bedenken welk woord er bijvoorbeeld staat of wordt gezegd, dan heeft het ook meer tijd nodig om het woord te verwerken, wat ook voor leesproblemen kan zorgen.

Reflexen:
Ook nog actieve of niet geïntegreerde reflexen kunnen voor leesproblemen zorgen. Actieve of niet geïntegreerde reflexen kunnen ervoor zorgen dat je moeite hebt met bijvoorbeeld:

  • concentreren
  • stil zitten
  • snel boos worden
  • angstig, enz.
  • Door nog actieve reflexen kan een kind zich niet volledig richten op het leerproces, waardoor ook leesproblemen kunnen ontstaan.
Lezen


Vormbesef:
Leren lezen is het omzetten van vormen (letters) in gesproken taal. Vandaar dat het dan ook goed is om bij een kind met leesproblemen eerst te kijken of er bij het kind vormproblemen aanwezig zijn.
Vormproblemen zijn altijd visueel gerelateerd.

Als er na het bekijken en testen van de voorwaarden blijkt dat daar nog hiaten zitten, dan zal daar eerst op worden ingestoken. Dan zal er eerst aan de voorwaarden worden gewerkt, voordat er met de Leesmatrix gestart gaat worden.