info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Spelling

Woordbeeldtrainer

Spelling en spellingproblemen
Voor kinderen met spellingproblemen, maakt “Het LeerFUNdament” gebruik van het programma WoordBeeldTrainer.
WoordBeeldTrainer is een remediërende spellingaanpak waarmee kinderen alsnog, opnieuw of beter kunnen leren spellen.

WoordBeeldTrainer is een onafhankelijke methode en kan dus naast elke methode op school worden gebruikt.
Het sluit bij alle leerstijlen (dominantieprofielen) aan, omdat er op alle zintuigen (zien, horen, zeggen, voelen en denken) een beroep wordt gedaan.Opzet WoordBeeldTrainer
WoordBeeldTrainer is een methode die werkt met woordbeelden, waarbij het woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aan elkaar wordt gekoppeld. Het kind onthoudt dan een woord in zijn geheel. Hierdoor wordt het woord verankerd in het geheugen. Hiermee kan een kind alsnog, beter of opnieuw leren spellen.

Deze aanpak is wezenlijk anders dan de standaard spellingmethode op scholen en in veel RT-praktijken. Die methodes werken voornamelijk met klankbeelden en spellingsregels die de kinderen moeten toepassen.
Maar spellingzwakke kinderen kunnen vaak de spellingsregels niet onthouden en dus ook niet toepassen of ze kennen de spellingsregels wel, maar weten niet hoe ze de regels moeten toepassen.
Bij WoordBeeldTrainer wordt er dus niet met spellingsregels gewerkt, maar met woordbeelden.

Voorwaarden WoordBeeldTrainer
Ook voor WoordBeeldTrainer geldt dat een kind wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen, wil het werken met WoordBeeldTrainer een kans van slagen hebben.
Denk hierbij weer aan:

  • de visuele aspecten
  • de auditieve aspecten
  • de reflexen en
  • het werkgeheugen.


Voordat er met WoordBeeldTrainer zal worden gestart, zal er eerst naar bovengenoemde voorwaarden worden gekeken of daar nog hiaten zitten. Is dat het geval, dan zal er eerst aan deze voorwaarden (dus het fundament) moeten worden gewerkt, voordat er met WoordBeeldTrainer kan worden gestart