info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Reflexintegratie bij “Het LeerFundament”

Reflexintegratie bij “Het LeerFUNdament”
Bij “Het LeerFundament” is het mogelijk om niet of onvoldoende geïntegreerde reflexen die betrokken zijn bij het leren, alsnog te laten integreren via een beweegprogramma.
De bewegingen zijn effectief voor:

  • reflexintegratie
  • de hersenen als geheel
  • het optimaliseren van vaardigheden en
  • het verminderen van stress waardoor een kind bijvoorbeeld tot leren kan komen.

“Het LeerFundament” maakt hierbij gebruik van de methode RMTi (Rhythmic Movement Training International).

Behandeling reflexintegratie
Tijdens de reflexintegratiebehandelingen wordt er van u als ouder(s) verwacht dat er in ieder geval één van beide ouders bij de behandelingen aanwezig is. Gedurende de behandelingen worden er namelijk oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan u als ouder(s) voor thuis. Tijdens de les is het de bedoeling dat u goed meekijkt hoe de oefeningen thuis uitgevoerd moeten worden.
Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind elke dag ongeveer 10 minuten oefent. De oefeningen worden gedurende 2 tot 4 weken geoefend. Daarna komt u weer terug met uw kind om de vorderingen te bekijken, waarna nieuwe oefeningen worden aangeleerd.

RMTi
Rhythmic Movement Training International(RMTi) onderzoekt de rol van natuurlijke ontwikkelingsbewegingen van baby’s tijdens de verschillende stadia van ontwikkeling:

  • voor de geboorte.
  • de eerste zes maanden na de geboorte.
  • als het kind op zijn handen en knieën kruipt.
  • als het kind leert lopen.


Bij RMTI leert het lichaam eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Voor meer informatie verwijs ik u naar:
www.rhythmicmovement.org
www.rmtinederland.nl