info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding:
Mocht u uw kind willen aanmelden voor begeleiding, dan kunt u contact opnemen met “Het LeerFUNdament”:

Intakeformulier:
Na aanmelding ontvangt u van “Het LeerFUNdament” een e-mail met een intakeformulier, die bestaat uit het invullen van uw persoonlijke gegevens en het beantwoorden van vragen. Hierop kunt alvast voorinformatie geven, zodat we goed voorbereid het intakegesprek in kunnen gaan.

Intakegesprek:
Nadat het intakeformulier is bekeken door “Het LeerFUNdament”, neemt “Het LeerFUNdament” contact met u op voor het inplannen van het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we wat de hulpvraag is/ hulpvragen zijn en welke onderzoeken er mogelijk plaats kunnen gaan vinden om in kaart te brengen waar de problematiek ligt. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de basisvoorwaarden, oftewel de bouwstenen van het fundament. Als daar nog hiaten zitten, dan zal daar eerst mee aan de slag worden gegaan.

Opdrachtbevestiging:
Mocht u als ouder(s) na het intakegesprek besluiten het begeleidingstraject bij “Het LeerFUNdament” te willen gaan starten, dan ontvangt u van “Het LeerFUNdament” een overeenkomst (opdrachtbevestiging). De overeenkomst dient zowel door de ouder(s) als het “Het LeerFUNdament” te worden ondertekend. Door het ondertekenen van de overeenkomst onderschrijft u als ouder(s) hiermee ook dat u expliciet kennis heeft genomen van en tevens akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

Onderzoek:
De eerste bijeenkomst(en) met uw kind zal (/zullen) in het teken staan van onderzoeken, om te onderzoeken waar de daadwerkelijke hiaten liggen. Zodra de hiaten helder zijn, pas dan zal de daadwerkelijke begeleiding gaan starten.
Tijdens dit onderzoek kan ook de Dominantie Test worden afgenomen om het dominantieprofiel van uw kind vast te stellen. Vanuit het dominantieprofiel kunnen we namelijk vaststellen wat in het voordeel van uw kind werkt en waar eventuele knelpunten liggen. Dit is erg handig voor de verdere begeleiding. “Het LeerFUNdament” kan dan wat sterk is inzetten bij de begeleiding en wat zwak is verbeteren via doelgerichte oefeningen.

Verslag van het onderzoek:
Mocht u het fijn vinden om een verslag (samenvatting) te ontvangen van het onderzoek, dan kan dat op uw verzoek worden gemaakt. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De tarieven voor het maken van een onderzoeksverslag kunt u vinden onder Tarieven.

Gesprek naar aanleiding van het onderzoek:
Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden zal “Het LeerFUNdament” de resultaten gaan bekijken en een behandelplan op gaan stellen. Er zal een nieuwe afspraak worden ingepland waarin de resultaten met u als ouder(s) en uw kind zullen worden besproken en indien er nog tijd over is, zal er gestart worden met de eerste begeleiding.

Aanwezigheid ouder(s):
Tijdens de begeleidingsmomenten wordt er van u als ouder(s) verwacht dat er altijd één van beide ouders hierbij aanwezig is, omdat er ook van u als ouder(s) wordt verwacht thuis met uw kind te gaan oefenen.
In de onderzoeksfase geeft “Het LeerFUNdament” er de voorkeur aan dat uw kind alleen komt.

Begeleiding:
De begeleiding zal in principe eens in de 2 á 3 weken plaatsvinden. Na elk begeleidingsmoment worden er oefeningen mee naar huis gegeven. Om de begeleiding een goede kans van slagen te geven, is het van groot belang dat u als ouder(s) thuis met regelmaat met uw kind gaat oefenen.

Evaluatie:
Er wordt gewerkt in blokken van ongeveer 10 sessies. Na ongeveer 10 behandelingen zal er een evaluatiegesprek plaats vinden, om de voortgang te bespreken en om te kijken of we op de goede weg zitten.

Werkwijze

Inhoud van de begeleiding:
Tijdens de begeleiding worden kinderen via spel en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten.
Een belangrijk onderdeel van deze manier van begeleiden is dat er via gerichte (bewegings)oefeningen spelenderwijs wordt gewerkt aan het versterken van de hersenverbindingen, aan het ruimtelijk bewustzijn, aan het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren.
Op deze manier leert uw kind  hoe we het lichaam en het brein met elkaar in verbinding kunnen brengen om tot leren en ontwikkelen te komen.
Hierdoor zetten we de natuurlijke ontwikkeling van lichaam en brein als het ware weer op het juiste spoor.
Het is een wisselwerking: Het brein stuurt het lichaam aan en door de bewegingen van het lichaam te ervaren en te ontdekken leert het brein.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande werkwijze of mochten er zaken (nog) niet helemaal duidelijk zijn, neemt u dan gerust contact op met “Het LeerFUNdament”.