info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Auditief verwerkingsprobleem

Auditief verwerkingsprobleem

Auditief verwerkingsprobleem
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als: “Wat we doen met wat we horen”. Hiermee bedoelen we het verwerken van geluiden, klanken en spraak.
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie.
Helaas worden auditieve verwerkingsproblemen vaak onderkend. Dat is erg jammer, want hierdoor kunnen vroeg of laat wel leerproblemen of problemen in de ontwikkeling ontstaan.Auditieve verwerkingsproblemen en leren lezen
De auditieve functies spelen ook een hele belangrijke rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Zo moeten kinderen van groep 2 aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Zo moeten kinderen van groep 2 bijvoorbeeld letters kunnen samenvoegen tot één woord of verschillen kunnen horen tussen klanken/woorden.
Als een kind moeilijk auditieve informatie kan verwerken, dan kan dit op den duur tot leesproblemen leiden.

Symptomen auditief verwerkingsprobleem

 • Moeite hebben met verbaal gegeven instructies, instructies moeten meerdere malen herhaald worden of er moet langzaam en duidelijk gearticuleerd gesproken worden om de instructie te begrijpen.
 • Eerst kijken wat anderen doen na een instructie.
 • Concentratieproblemen
 • Lijkt niet te luisteren
 • Dagdromen
 • Moeite met lezen: een traag leestempo, haperend lezen, blijft spellend lezen.
 • Spellingsfouten maken
 • Dyslexie
 • Moeite om het verschil te horen tussen de klanken: d en b.
 • Veel neus-keel-oorproblemen gehad als kind
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Spraak- en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken)
 • Woordvindingsproblemen, verwarrend een verhaal vertellen
 • Moeite met het voeren van een gesprek
 • Moeite met combineren van luisteren en schrijven

Oorzaak auditief verwerkingsprobleem
Een auditief verwerkingsprobleem kan ontstaan:

 • tijdens de zwangerschap: door virusinfectie, alcohol of nicotine gebruik
 • tijdens de geboorte: door zuurstoftekort, verdraaien van de nek, keizersnede (daardoor later meer kans op middenoorontstekingen).
 • door regelmatige middenoorontstekingen, vooral in de leeftijd van 0-3 jaar.
 • door gehoorprobleem.
 • door aangeboren leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie).


Auditief verwerkingsprobleem bij “Het LeerFUNdament”
Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind een auditief verwerkingsprobleem heeft, dan kunt u uw kind bij “Het LeerFUNdament” hier op laten testen. Naast deze testen zal ook de dominantie van de hand, voet, oog en oor worden bepaald. Dit om te zien hoe de lateralisatie in het lichaam verloopt.

Johansen-IAS Training
Mocht er uit de testen blijken dat uw kind een auditief verwerkingsprobleem heeft, dan kan er bij “Het LeerFUNdament” gestart worden met de Johansen-IAS Training (een gehoortraining). IAS staat voor Individualized Auditory Stimulation.
Deze gehoortraining, afkomstig uit Denemarken, is wetenschappelijk bewezen en wordt in Engeland en Denemarken al jaren toegepast, met zeer goede resultaten. Daar is de gehoortraining een vaste waarde in de aanpak van kinderen met leerstoornissen met name dyslexie en concentratieproblemen.
Deze training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen na deze training gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Met de juiste begeleiding kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.

Werkwijze Johansen-IAS Training
Om te bekijken of uw kind een auditief verwerkingsprobleem heeft, worden er een aantal testen afgenomen. Daarnaast wordt ook de dominantie van hand, voet, oog en oor bepaald. Dit om te zien hoe de lateralisatie in het lichaam verloopt.
Indien er een auditief verwerkingsprobleem is geconstateerd, kan er met de Johansen-IAS Training gestart worden. Met de informatie van de testen wordt er een persoonlijke muziek cd samengesteld, die 10 à 15 minuten per dag beluisterd moet worden. Dit gedurende een periode van 9-16 maanden, afhankelijk van de vooruitgang.

Na 8 weken komt uw kind weer naar de praktijk en worden er nogmaals testen afgenomen. Aan de hand van deze testen wordt opnieuw een persoonlijke cd samengesteld waar weer 8 weken mee wordt geoefend. De therapie eindigt als de optimaalcurve zo dicht mogelijk benaderd is. Een laatste “afbouw-cd” zal worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de veranderingen stabiel blijven.