info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Grove en fijne motoriek

In de ontwikkeling van een kind kunnen we een onderscheid maken tussen de grove en fijne motoriek.

Foto slider 2

In de eerste levensjaren van een kind speelt de motorische ontwikkeling een hele belangrijke rol. In deze jaren worden de grootste stappen gemaakt; een kind gaat kruipen, staan en lopen. Na deze eerste jaren gaat de ontwikkeling gewoon door, alleen dan op een andere manier. Beide fases zijn ontwikkeling van de motoriek, alleen is er een verschil tussen fijne en grove motoriek.

Belang van ontwikkeling motoriek
Het is belangrijk dat een kind zich motorisch goed ontwikkeld. Het is namelijk de basis voor de bewegingen die we gebruiken in het dagelijks leven. Motorische ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor het lichamelijk functioneren maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen. Door te bewegen, leren de zintuigen om met elkaar samen te werken en worden er steeds nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen.
We maken in de ontwikkeling een onderscheid tussen fijne en grove motoriek.

Wat is grove motoriek?
De grove motoriek zijn de grote bewegingen die een kind leert en maakt. Denk hierbij aan rollen, kruipen, lopen, zwaaien en springen. Bij de grof motorische ontwikkeling leert het kind ook om bewegingen elkaar te laten opvolgen of tegelijkertijd te bewegen. De snelheid van de ontwikkeling verschilt per kind, maak je dus niet teveel zorgen als jouw kind een beetje achterloopt.

Grove en fijne motoriek

Wat is fijne motoriek?
De fijne motoriek zijn de kleinere bewegingen en de handmotoriek zoals kunnen schrijven, tekenen of knutselen. Deze bewegingen worden over het algemeen later aangeleerd dan de bewegingen van de grove motoriek. De fijne motoriek vraagt om aandacht en concentratie, iets wat voor een kind nog best lastig kan zijn. Om deze reden wordt er op de basisschool veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Wat als de motoriek achter blijft?
Wanneer de motorische ontwikkeling van een kind achterblijft, is het van belang oefeningen te doen waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit dient vooral spelenderwijs te gebeuren, zo zijn bijvoorbeeld balspelletjes vaak een goede oefening.

Stimuleren motorische ontwikkeling thuis
Om de motorische ontwikkeling van uw kind op een speelse manier te stimuleren, kunt u een aantal dingen doen. Zo is het goed om te zorgen voor uitdagende materialen waarmee het kind aan de slag kan. Geef uw kind vervolgens de tijd en ruimte om te spelen en te ontdekken. Probeer hierbij niet te snel in te grijpen maar alleen te helpen als uw kind hierom vraagt.